REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ KURÝRA

Bolt Food Registrujte se!

Registrační formulář kurýra – staňte se Bolt Food kurýrem!

Nahrajte požadované dokumenty

Zákon č. 164/2013 Sb. vyžaduje následující položky.
Pro plné znění tohoto zákona ve všech jeho pozdějších úpravách navštivte tento odkaz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Při registraci jsou přijímány pouze občanské průkazy pro zájemce s občanstvím České republiky, které umožňují ověření data narození a trvalého bydliště. Ostatní žádosti budou bohužel odmítnuty.

INFORMACE O NAHRÁNÍ ŠPATNÝCH DOKLADŮ:
V případě, že Kurýr poskytne Koordinátorovi chybný, nečitelný nebo jiným způsobem vadný doklad své totožnosti, ze kterého nebude Koordinátor schopný Kurýra identifikovat a splnit tak své povinnosti vůči BOLT FOOD, považuje se taková vada za překážku v plnění této Smlouvy, pro kterou nelze Smlouvu platně uzavřít. V takovém případě nejsou strany obsahem této Smlouvy vázány až do okamžiku, kdy Kurýr tuto vadu nenapraví.

* Prosím, nahrajte přední stranu vašeho identifikačního dokladu. Fotografii je možné pořídit pomocí mobilního telefonu. Důležité je, aby údaje byly čitelné. Bohužel není možné akceptovat jiné typy dokumentů než ty, které jsou zde uvedené. Povolené formáty souru jsou JPG a JPEG.

* Prosím, nahrajte zadní stranu vašeho identifikačního dokladu. Fotografii je možné pořídit pomocí mobilního telefonu. Důležité je, aby údaje byly čitelné. Bohužel není možné akceptovat jiné typy dokumentů než ty, které jsou zde uvedené. Povolené formáty souru jsou JPG a JPEG.

* Fotografie by měla zobrazovat pouze jednu osobu bez zakrytého obličeje, pokrývky hlavy nebo brýlí. Povolené formáty souru jsou JPG a JPEG.

* K evidenci Kurýra na platformě BOLT FOOD je v souladu s obchodními podmínkami společnosti BOLT nezbytné předložit společnosti BOLT kopii občanského průkazu, nebo jiný doklad totožnosti Kurýra, tuto kopii Koordinátor ihned po předložení společnosti BOLT nenávratně smaže.

Vymazat formulář